Проекти

Проект: “Възраждане на стари занаяти в град Сопот чрез доизграждане на занаятчийски ателиета в Етнографски и занаятчийски център Сопотски еснафъ”. 
Автор на проекта: Къща музей ”Иван Вазов”.

Завърши първи етап от проекта на КМ "Иван Вазов" - “Възраждане на стари занаяти в град Сопот, чрез доизграждане на занаятчийски ателиета в Етнографски и занаятчийски център Сопотски еснафъ”, защитен и финансиран от Дарителската програма за опазване на природното и културно наследство на Мото Пфое-България.
С изграждането на новите работилници ковашко ателие "Тих труд" и грънчарница "Чисти ръце", посетителите ще имат възможност да се докоснат до занаятите, които са се практикували в миналото.