Стани дарител

Информация
Информация за данъчните облекчения за граждани, които правят дарения за културата, може да намерите в брошурата на НАП "Как законно да си намаля данъците?"
Договор за дарение
Договор за спонсорство

Преди да направите дарение, моля попълнете следния Договор за дарения или Договор за спонсорство и ни го изпратете.

Къща музей "Иван Вазов"
4330 гр. Сопот, ул. Васил Левски 1
Тел: 0885345272
Е-mail:vazovmuseum_sopot@abv.bg