Посети Сопот

  Печално, бащино огнище,
печалний граде, роден мой,
любима люлко, пепелище
на скъпи радости безброй...

                       Иван Вазов

 

   

 

 

 


10 причини да посетите град Сопот

 

 №1 
Тук се намира родната къща на най–великия български поет Иван Вазов-паметник на културата от национално значение.
№2
Открито е едно от първите в България новобългарски училища през 18 век - Девическото училище.
№3 
Една от най-старите вкопани черкви в България - храм "Въведение Богородично"
№4
Девически метох–паметник на културата от национално значение, запазено е скривалището на В. Левски
№5 
Запазена е една от малкото действащи в България воденици - караджейки: историческата Дядова Стоянова воденица от началото на 19 в.
№6
 
Най-старата лоза в югоизточна Европа от средата на 16 в.
№7 
 Сопоските чешми – наричан е град на чешмите, поради големия им брой.
№8 
Етнографски и занаятчийски център "Сопотски еснафъ" - съхранява и популяризира българското културно наследство. Посетителите  могат да се докоснат до традиционните местни занаяти и да видят демонстрации на ковачество, ножарство, тъкачество, металогравюра и други.
№9
В Сопот са родени братята генерали Владимир и Георги Вазови- герои от Дойран и Одрин, в близост до музея са техните бюст паметници. 
№10 
Аневско кале - една от уникалните средновековни крепости в България, част от родовитевладения на братята Смилец от 12 в.