Такси

Входни билети за посещение на Етнографски и занаятчийски център "Сопотски еснафъ":
 • ученици, студенти и пенсионери - 1.00 лв.
 • възрастни - 2.00 лв.
 • семеен билет - 4.00 лв.
Комплексен билет за посещение на 4 обекта / КМ "Иван Вазов", Девическо училище, Етногафски център и Дядова Стоянова воденица/
 • ученици, студенти и пенсионери - 2.50 лв.
 • възрастни - 5.00 лв.
 • семеен билет - 8.00 лв.
Допълнителни услуги:
 • Беседа - 4.00 лв.
Демонстрация на занаяти:

Летни школи по занаяти
 • 2.00 лв за първи час
 • 1.00 лв. за всеки следващ час
Ретро кафе "Централь"
 •     Кафе на пясък  - 2.50 лв.
 •     Кафе еспресо   - 1.00 лв