Такси

Входни билети за посещение на Етнографски и занаятчийски център "Сопотски еснафъ":
  • ученици, студенти и пенсионери - 1.00 лв.
  • възрастни - 3.00 лв.
  • семеен билет - 6.00 лв.
Комплексен билет за посещение на 4 обекта / КМ "Иван Вазов", Девическо училище, Етногафски център и Дядова Стоянова воденица/
  • ученици, студенти и пенсионери -3.00 лв.
  • възрастни - 8.00 лв.
  • семеен билет - 12.00 лв.
Допълнителни услуги:
  • Беседа - 5.00 лв.
Ретро кафе "Централь"
  •     Кафе на пясък  - 2.50 лв.
  •     Кафе еспресо   - 1.00 лв