Медиите за нас

Репортаж на Заимов ТВ, 01.03.2017
Репортаж на Карлово прес, 17.01.2017
Репортаж на Карлово ТВ, 07.07.2016
Репортаж на Карлово ТВ, 22.05.2016
Репортаж на Карлово ТВ, 15.02.2016
Репортаж на Канал 1, 09.07.2015
Репортаж на БТВ, 09.07.2015